Helpcenter
Hoe zit het met aansprakelijkheid?

Via Musjroom gaan de huurder en verhuurder een overeenkomst aan. Musjroom is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van die overeenkomst. Mocht er een conflict ontstaan tussen de huurder en verhuurder is Musjroom dan niet aansprakelijk.Nog steeds hulp nodig?
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙